Hello

برچسب: DROWN vulnerability چیست

نقص امنیتی DROWN

آسیب ­پذیری DROWN در واقع SSL/TLS را تحت تأثیر قرار می ­دهد امّا مانند Heartbleed نمی باشد. برای دومین بار طی سال های اخیر، نقص بزرگی در رمزنگاری HTTPS مشخص شده است که این…