اشتراک امنیت
مرکز امنیت و‌ رخدادهای‌ سایبری | APK

ارائه‌ی راهکار SOC به عنوان سرویس توسط شرکت Fortinet

همانطور که سازمان‌ها در تمامی صنایع متحمل دگرگونی دیجیتالی می‌شوند، شبکه‌های آن‌ها نیز دچار پیچیدگی می‌گردند. سرویس‌های مبتنی بر Cloud، محیط‌های Multi-Cloud و افزایش وابستگی به IoT چالش‌هایی مانند کاهش قابلیت دید،...

یکپارچه‌ سازی Firepower با Cisco Threat Response

به گزارش Cisco Cybersecurity Report 2019، تنها 51 درصد از هشدارهای امنیتی مورد بررسی قرار می‌گیرند که از میان آنها بیش از 43 درصد از هشدارها بی‌اهمیت محسوب می‌شوند. کارایی تیم‌های SOC به دلیل ازدیاد هشدارهای امنیتی...

افزایش امنیت در Cisco webex

افزایش امنیت در Cisco Webex بدون کاهش کیفیت تجربه کاربری

امنیت در Cisco Webex در حال حاضر به خاطر رمزگذاری درست End-To-End خود که از داده‌ها در زمان انتقال،  حالت Rest و زمان استفاده محافظت می‌کند، به خوبی شناخته شده‌ و قابل اطمینان است. همچنین به داشتن امنیت چند لایه‌ی...

راهکار ارائه‌یSOC به عنوان سرویس توسط شرکت Fortinet

ارائه‌ی راهکار SOC به عنوان سرویس توسط شرکت Fortinet

همانطور که سازمان‌ها در تمامی صنایع متحمل دگرگونی دیجیتالی می‌شوند، شبکه‌های آن‌ها نیز دچار پیچیدگی می‌گردند. سرویس‌های مبتنی بر Cloud، محیط‌های Multi-Cloud و افزایش وابستگی به IoT چالش‌هایی مانند کاهش قابلیت دید،...

شناسایی رخدادهای زیرساخت

اهمیت شبکه در شناسایی رخدادهای زیرساخت های حیاتی سازمان

شبکه نقشی کلیدی در شناسایی رخدادهای زیرساخت  و حفاظت از زیرساخت حیاتی و IoT دارد. تجهیزاتی که با اتصال به آن‌ها باعث جهت‌گیری سازمان به سمت پیشرفت می‌شوند، به ما در تصمیم‌گیری هوشمندانه‌تر و کسب کارایی بهتر از طریق...

یکپارچه‌ سازی Firepower

یکپارچه‌ سازی Firepower با Cisco Threat Response

به گزارش Cisco Cybersecurity Report 2019، تنها 51 درصد از هشدارهای امنیتی مورد بررسی قرار می‌گیرند که از میان آنها بیش از 43 درصد از هشدارها بی‌اهمیت محسوب می‌شوند. کارایی تیم‌های SOC به دلیل ازدیاد هشدارهای امنیتی...

ویژگی های Cisco Threat Response

بررسی ویژگی های Cisco Threat Response

 در زیر به بررسی ویژگی های Cisco Threat Response پرداخته شده است. امنیت یکپارچه یکی از ویژگی های Cisco Threat Response دارا بودن بخشی متمرکز برای تجمیع قابلیت‌های ساختار امنیتی است که دارای یک کنسول واحد می‌باشد و...

مقابله با تهدیدات سایبری

پنج تکنولوژی امنیتی نوظهور جهت مقابله با تهدیدات سایبری

رقابت برای حفاظت از داده‌ها و سارقان داده همچون بازی موش‌وگربه شده است. به محض این که هکرهای کلاه سفید رفتار مخرب و آسیب‌زای ناشی از هکرهای کلاه سیاه را از بین می‌برند، رفتار مخرب دیگری از مهاجمان رخ می‌دهد. به چه نحو...

ایمن‌سازی ساختار با نوآوری های جدید

افزایش امنیت ساختار با نوآوری های جدید

در زمانه‌ای که در سراسر دنیا، خسارت جرایم سایبری سه برابر بیشتر از Disasterهای طبیعی شده است، درخواست برای افزایش امنیت ساختار به طور مداوم رو به رشد است. چه در رابطه با نیروی کاری که در هر جایی نیاز است، چه محیط کاری...

معرفی نسل جدید Zero Trust

معرفی نسل جدید Zero Trust

پیچیدگی، ابهام و محفاظت (Gatekeeping) از دانش از جمله تاکتیک‌هایی هستند که استفاده از آن‌ها معمولا فرد را هوشمند و پیچیده نشان می‌دهد، اما از این تاکتیک‌ها برای ترساندن نیز استفاده می‌شود. در امنیت و تکنولوژی، پیچیدگی...