اشتراک امنیت
مرکز امنیت و‌ رخدادهای‌ سایبری | APK

اهمیت شبکه در شناسایی رخدادهای زیرساخت های حیاتی سازمان

شبکه نقشی کلیدی در حفاظت از زیرساخت حیاتی و IoT دارد. تجهیزاتی که با اتصال به آن‌ها باعث جهت‌گیری سازمان به سمت پیشرفت می‌شوند، به ما در تصمیم‌گیری هوشمندانه‌تر و کسب کارایی بهتر از طریق دیجیتال‌سازی کمک می‌کنند. اما...

بررسی ویژگی های Cisco Threat Response

 در زیر به بررسی ویژگی های Cisco Threat Response پرداخته شده است. امنیت یکپارچه Cisco Threat Response بخشی متمرکز برای تجمیع قابلیت‌های ساختار امنیتی است که دارای یک کنسول واحد می‌باشد و یکپارچه‌سازی را در محصولات...

راهکار ارائه‌یSOC به عنوان سرویس توسط شرکت Fortinet

راهکار ارائه‌یSOC به عنوان سرویس توسط شرکت Fortinet

همانطور که سازمان‌ها در تمامی صنایع متحمل دگرگونی دیجیتالی می‌شوند، شبکه‌های آن‌ها نیز دچار پیچیدگی می‌گردند. سرویس‌های مبتنی بر Cloud، محیط‌های Multi-Cloud و افزایش وابستگی به IoT چالش‌هایی مانند کاهش قابلیت دید،...

اهمیت شبکه در شناسایی رخدادها در زیرساخت حیاتی

اهمیت شبکه در شناسایی رخدادهای زیرساخت های حیاتی سازمان

شبکه نقشی کلیدی در حفاظت از زیرساخت حیاتی و IoT دارد. تجهیزاتی که با اتصال به آن‌ها باعث جهت‌گیری سازمان به سمت پیشرفت می‌شوند، به ما در تصمیم‌گیری هوشمندانه‌تر و کسب کارایی بهتر از طریق دیجیتال‌سازی کمک می‌کنند. اما...

یکپارچه‌سازی Firepower با Cisco Threat Response

یکپارچه‌سازی Firepower با Cisco Threat Response

به گزارش Cisco Cybersecurity Report 2019، تنها 51 درصد از هشدارهای امنیتی مورد بررسی قرار می‌گیرند که از میان آنها بیش از 43 درصد از هشدارها بی‌اهمیت محسوب می‌شوند. کارایی تیم‌های SOC به دلیل ازدیاد هشدارهای امنیتی...

بررسی ویژگی های Cisco Threat Response

بررسی ویژگی های Cisco Threat Response

 در زیر به بررسی ویژگی های Cisco Threat Response پرداخته شده است. امنیت یکپارچه Cisco Threat Response بخشی متمرکز برای تجمیع قابلیت‌های ساختار امنیتی است که دارای یک کنسول واحد می‌باشد و یکپارچه‌سازی را در محصولات...

پنج تکنولوژی امنیتی نوظهور جهت مقابله با تهدیدات سایبری

پنج تکنولوژی امنیتی نوظهور جهت مقابله با تهدیدات سایبری

رقابت برای حفاظت از داده‌ها و سارقان داده همچون بازی موش‌وگربه شده است. به محض این که هکرهای کلاه سفید رفتار مخرب و آسیب‌زای ناشی از هکرهای کلاه سیاه را از بین می‌برند، رفتار مخرب دیگری از مهاجمان رخ می‌دهد. به چه نحو...

ایمن‌سازی ساختار با نوآوری های جدید

ارتقاء امنیت ساختار با نوآوری های جدید

در زمانه‌ای که در سراسر دنیا، خسارت جرایم سایبری سه برابر بیشتر از Disasterهای طبیعی شده است، درخواست برای ایجاد امنیت به طور مداوم رو به رشد است. چه در رابطه با نیروی کاری که در هر جایی نیاز است، چه محیط کاری که...

معرفی نسل جدید Zero Trust

معرفی نسل جدید Zero Trust

پیچیدگی، ابهام و محفاظت (Gatekeeping) از دانش از جمله تاکتیک‌هایی هستند که استفاده از آن‌ها معمولا فرد را هوشمند و پیچیده نشان می‌دهد، اما از این تاکتیک‌ها برای ترساندن نیز استفاده می‌شود. در امنیت و تکنولوژی، پیچیدگی...

فعال‌سازی Tamper Protection به صورت پیش‌فرض در Windows 10

فعال‌سازی Tamper Protection به صورت پیش‌فرض در Windows 10

مایکروسافت اخیرا قابلیت Tamper Protection را در Microsoft Defender ATP معرفی نموده است. این قابلیت تنظیمات جدیدی را فراهم می‌نماید تا در مقابل تغییرات در ساختارهای امنیتی کلیدی که مستقیما از طریق برنامه‌ی کاربردی انجام...