اشتراک امنیت
مرکز امنیت و‌ رخدادهای‌ سایبری | APK

امنیت Cloud – رویکرد جامع IBM

آیا همچنان برای ایمن کردن محیط Cloud  خود ، محتاج سرویس دهنده ی خود هستید ؟ ارائه دهندگان خدمات Cloud تنها یک سری تنظیمات امنیتی پایه را بر روی Cloud  ها انجام می دهند . شما می توانید کنترل امنیت فضای Cloud خود را به دست گرفته و قابلیت هایی خاص جهت ایمن کردن مدل های  Cloudمبتنی بر IaaS ، PaaS و SaaS ایجاد کنید . IBM برای این امر راهکار هایی ارائه داده است که از طریق آن می توان به یک وضعیت ایمن برای محیط Cloud دست یافت .

[aparat id=”gJxCW”]
پکیج آموزشی VMware NSX شرکت APK