اشتراک امنیت
مرکز امنیت و‌ رخدادهای‌ سایبری | APK

دسته بندی - تهدیدها

ارتقاء امنیت تجهیزات IoT با استفاده از راهکارهای F5

ارتقاء امنیت تجهیزات IoT با استفاده از راهکارهای F5

در دوره‌ای که استفاده از اینترنت اشیاء اجتناب‌ناپذیر می‌باشد، موج فرصت‌ها و چالش‌های اینترنت اشیاء، درحالی که بازار IoT آشفته است از یکدیگر سبقت می‌گیرند. رشد تصاعدی دستگاه‌های IoT همگام با صنایع، باعث شده که طبق...

گزارش Sophos برای تهدیدات در سال ۲۰۱۸

درحالی‌که به پایان سال 2018 نزدیک می‌شویم، خوب است نگاهی بیندازیم به حملات، بدافزارها و Exploitهایی که پژوهشگران SophosLabs در طول این سال کشف کرده‌اند. در این گزارش سه مفهوم کلی از روند‌ حملات سایبری بررسی می‌گردد که...

آپلود برنامه های مخرب بر روی Google Play Store

مجرمان سایبری حدود 130 برنامه‌ی اندرویدی را روی Google Play Store آپلود نموده‌اند که از برنامه‌های شناخته شده استفاده می‌کنند تا با تبلیغ خدمات موبایلی هزینه‌بر، به طور غیرقانونی کسب درآمد کنند. هکرها با برند تجاری...