اشتراک امنیت
مرکز امنیت و‌ رخدادهای‌ سایبری | APK
رخدادهای سایبری

فایل Excel آلوده به باج‌افزار Grandcrab

اخیرا مشاهده شده که مجرمین سایبری با استفاده از یک تصویر Steganography از کاراکتر بازی سوپرماریو و یک فایل Excel آلوده، نوعی باج افزار Gandcrab را پخش می‌نمایند. یک محقق امنیتی به نام Matthew Rowen از شرکت Bromium حین...

آسیب‌پذیری دیتابیس های MySQL،‌ در برابر تهدیدات امنیتی جدید

با استفاده از آسیب‌پذیری‌‌هایی که در پایگاه‌داده‌ی MySQL کشف و به صورت عمومی نیز منتشر شده است، Attackerها می‌توانند برخی سرورها را به طور کامل در معرض تهدید قرار دهند. Dawid Golunski، به عنوانی یکی از محققانی که موفق...