اشتراک امنیت
مرکز امنیت و‌ رخدادهای‌ سایبری | APK
تهدیدات سایبری

وجود یک حفره امنیتی جدی در یکی از قسمتهای احراز هویت کلاینتها در شبکه های Wi-Fi

آسیب پذیری  Wi-Fi میتواند سیستم عامل های اندروید، لینوکس و سیستم عامل های دیگر را در معرض خطر حمله ی هکرها قرار دهد. وجود یک حفره امنیتی جدی در یکی از قسمتهایی که برای احراز هویتکلاینتها در شبکه های Wi-Fi استفاده میشود،...