دریافت مقالات

پیشگیری از Loop در شبکه با استفاده از پروتکل درخت پوشای سریع(RSTP) : پروتکل درخت پوشای سریع

پروتکل درخت پوشا یا به اختصار Spanning Tree Protocol) STP) از شکل‌گیری Loop‌ها در شبکه‌ی سوئیچ‌شده جلوگیری می‌نماید، اما این کار را در مقایسه با قابلیت‌های پردازشی تجهیزات جدید، با کارایی کمتری انجام می‌دهد. این مقاله نگاهی است به پروتکل درخت پوشای سریع یا (Protocol  Rapid Spanning Tree (RSTP که برای انجام وظایف STP طراحی […]

پیشگیری از Loop در شبکه با استفاده از پروتکل درخت پوشای سریع(RSTP)

ادامه