دریافت مقالات

Cisco Domain Ten: مسیر سریع در IT – قسمت سوم : کاربرد پلتفرم در سیسکو دامین 10

همانطور که مستحضر هستید در قسمت اول مقاله Cisco Domain Ten به تشریح Unified Infrastructure و در قسمت دوم نیز به بررسی سه دامین Abstraction and Virtualization ،Automation and Orchestration و Customer Interface پرداخته شد و در قسمت سوم از سری مقالات Cisco Domain Ten به بررسی سه مورد دیگر خواهیم پراخت که در بین آن‌ها […]

Cisco Domain Ten: مسیر سریع در IT – قسمت سوم

ادامه