اشتراک مقالات

امنیت

در قسمت اول از مقاله ی Hunk به معرفی و بررسی این پلتفرم که جهت تجزیه و تحلیل نرم افزار […]

ادامه مطلب  

 در مقاله ی “نرم افزار Splunk : پلت‌فرمی برای تجزیه و تحلیل Big Data” به بررسی نحوه ایجاد Bigdata و […]

ادامه مطلب