اشتراک مقالات

امنیت

در قسمت اول از مقاله ی Hunk به معرفی و بررسی این پلتفرم که جهت تجزیه و تحلیل نرم افزار Splunk در DataStoreهای Hadoop و NoSQL می باشد،  پرداخته شد. در این قسمت به بررسی قابلیت های مهم پلتفرم Hunk می پردازیم. قابلیت‌های مهم پلتفرم Hunk همانطور که پیشتر اشاره گردید؛ Hunk، پلتفرمی سریع جهت تجزیه […]

ادامه مطلب  

 در مقاله ی “نرم افزار Splunk : پلت‌فرمی برای تجزیه و تحلیل Big Data” به بررسی نحوه ایجاد Bigdata و همچنین تجزیه و تحلیل آن به کمک محصولات Splunk پرداخته شد. در این مقاله به معرفی پلتفرم Hunk ، که جهت تجزیه و تحلیل Bigdataهای Hadoop و NoSQL مورد استفاده قرار می گیرد؛ می پردازیم. بررسی، […]

ادامه مطلب