اشتراک مقالات
اشتراک مقالات

زیرساخت

در قسمت اول از سری مقالات Cisco Locator/ID Separation Protocol یا به اختصار Cisco LISP به بررسی مفهوم و دلایل استفاده از این تکنولوژی پرداختیم و در این قسمت که قسمت دوم(پایانی) می باشد به تشریح انواع تجهیزات و نحوه برقراری ارتباطات با استفاده از این پروتکل می پردازیم. تجهیزات Cisco LISP Site Edge ITR یا Ingress […]

ادامه مطلب

Cisco Locator/ID Separation Protocol یا به اختصار Cisco LISP یک ساختار مسیریابی ساده و نسبتا قابل گسترش می‌باشد که به عنوان یک راهکار مبتنی بر شبکه، قابلیت‌هایی را برای شرکت‌ها و ارائه دهندگان سرویس‌، مانند ساده نمودن مسیریابی Multi-Homing (داشتن آدرس‌های اینترنتی متعدد یا اتصال یک میزبان یا شبکه به بیش از یک شبکه)، تسهیل مجازی‌سازی […]

ادامه مطلب

?