دریافت مقالات

بررسی HA Add-On ها در Red Hat Enterprise Linux – قسمت دوم(پایانی) : Cluster Manager چیست

در قسمت اول از این سری مقالات به بررسی مفهوم Add-On ها یا افزونه های لینوکسی پرداختیم که باعث ایجاد دسترس پذیری بالا یا High Availability) HA) در نسخه Red Hat Enterprise می گردند. در این مقاله که قسمت دوم (پایانی) نیز می باشد، به بررسی CCS و سازگاری سرورها و نسخه های Red Hat Enterprise Linux می پردازیم. […]

بررسی HA Add-On ها در Red Hat Enterprise Linux – قسمت دوم(پایانی)

ادامه

در این مقاله به بررسی مفهوم Add-On ها یا افزونه های لینوکسی می پردازیم که باعث ایجاد دسترس پذیری بالا یا High Availability) HA) در نسخه Red Hat Enterprise می گردند. کاهش Downtime و بهبود قابلیت اعتماد با HA آسان و مقرون‌به‌صرفه برای RED HAT ENTERPRISE LINUX Add-onهای فراهم کننده‌ی HA یا دسترس‌پذیری بالا در RED […]

بررسی HA Add-Onها در Red Hat Enterprise Linux – قسمت اول

ادامه

?