اشتراک مقالات
اشتراک مقالات

زیرساخت

در قسمت اول از سری مقالات Fog Computing به بررسی (Internet of Things (IoT و دلایل استفاده از آن در دنیای امروز پرداختیم و در این مقاله که قسمت دوم (پایانی) می باشد به بررسی نحوه عملکرد این تکنولوژی می پردازیم. Fog Computing چیست؟ تکنولوژی Fog Computing، شرایط پیاده سازی Cloud در نزدیکی تجهیزاتی که داده‌های IoT را تولید […]

ادامه مطلب

امروزه با توجه به اینکه اینترنت اشیا یا (Internet of Things (IoT به ارائه داده در حجم بالا و طیف وسیعی می‌پردازد، این امکان وجود دارد که در زمان انتقال داده‌ها به Cloud جهت تجزیه و تحلیل، فرصت انجام هرگونه فعالیتی بر روی آنها از بین برود. در این مقاله که برای متخصصان تکنولوژی عملیاتی و IT ارائه می‌گردد، […]

ادامه مطلب