اشتراک مقالات

امنیت

شبکه و امنیت نرم‌افزارمحور کارآمد، سریع و قابل بسط VMware vCloud Networking and Security یا به اختصار vCNS راهکار امنیت و شبکه‌ی نرم‌افزارمحوری است که همراه با افزایش کارآیی عملیاتی، از سرعت بالایی نیز برخوردار است؛ در واقع قابلیت بسط‌پذیری دارد تا بتواند به‌سرعت به نیازهای کسب‌وکار پاسخ دهد. این راهکار به‌صورت یکپارچه، طیف وسیعی […]

ادامه مطلب