اشتراک مقالات

زیرساخت

در قسمت اول از مقاله بررسی GLBP یا Gateway Load Balancing Protocol به تشریح ویژگی ها و مزایای استفاده از این پروتکل پرداختیم. در این قسمت نیز به مبحث Redundancy در مقوله ی Gateway و Forwarder مجازی در GLBP خواهیم پرداخت. تخصیص MAC آدرس مجازی GLBP در هر گروه GLBP، حداکثر چهار MAC آدرس مجازی، مجاز می […]

ادامه مطلب  

Gateway Load Balancing Protocol یا به اختصار GLBP همانند (Hot Standby Router Protocol (HSRP و (Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP  ترافیک داده را در برابر اختلال روتر یا مدار، محافظت نموده و اجازه‌ی اشتراک‌گذاری بار Packet را بین یک گروه از روترهای Redundant می‌دهد. قبل از انجام تنظیمات GLBP، باید روترهای مورد نظر را جهت اعمال […]

ادامه مطلب