اشتراک مقالات

زیرساخت

VoIP یا Voice Over Internet Protocol که به معنای ”انتقال صوت از طریق پروتکل اینترنت“ می باشد، مجموعه ای از متدلوژی و فناوری هایی است که برای انتقال صوت و رسانه از طریق پروتکل اینترنت به کار می رود.  در واقع سیگنال های آنالوگ صوتی تلفن را به داده های دیجیتالی تبدیل کرده و آن […]

ادامه مطلب