اشتراک مقالات

سرویس دهنده ها

در قسمت اول از این سری مقالات به بررسی مفهوم Add-On ها یا افزونه های لینوکسی پرداختیم که باعث ایجاد دسترس پذیری بالا یا High Availability) HA) در نسخه Red Hat Enterprise می گردند. در این مقاله که قسمت دوم (پایانی) نیز می باشد، به بررسی CCS و سازگاری سرورها و نسخه های Red Hat Enterprise Linux می پردازیم. […]

ادامه مطلب  

در این مقاله به بررسی مفهوم Add-On ها یا افزونه های لینوکسی می پردازیم که باعث ایجاد دسترس پذیری بالا یا High Availability) HA) در نسخه Red Hat Enterprise می گردند. کاهش Downtime و بهبود قابلیت اعتماد با HA آسان و مقرون‌به‌صرفه برای RED HAT ENTERPRISE LINUX Add-onهای فراهم کننده‌ی HA یا دسترس‌پذیری بالا در RED […]

ادامه مطلب