اشتراک مقالات
اشتراک مقالات

زیرساخت

کمک به بهینه‌سازی محیط Cloud با ابزارهای مدیریتی یکپارچه و خودکار سرمایه‌گذاری روی Infrastructure as a Service یا به اختصار IaaS، به منظور بهره‌گیری از امتیازات مربوط به هزینه و ویژگی‌های رایانش ابری یا Cloud Computing صورت می‌گیرد. حال سوال آن است که چگونه می‌توان محیط Cloud و منفعت سرمایه‌گذاری خود را بهینه کرد؟ با […]

ادامه مطلب

?