اشتراک مقالات

زیرساخت

در این مقاله به معرفی و بررسی نحوه کار پروتکل MSDP، بر روی سوئیچ های چند لایه می پردازیم. در واقع پروتکل Multicast Source Discovery Protocol یا به اختصار MSDP، اتصال بین چند دامین Protocol-Independent Multicast sparse-mode) PIM-SM) را برقرار می‌سازد. MSDP در برخی نسخه‌های IOS، به‌دلیل عدم پشتیبانی از Multicast Border Gateway Protocol) MBGP) که رابطه‌ی […]

ادامه مطلب