اشتراک مقالات

زیرساخت

در قسمت اول از مقاله بررسی GLBP یا Gateway Load Balancing Protocol به تشریح ویژگی ها و مزایای استفاده از این پروتکل پرداختیم. در این قسمت نیز به مبحث Redundancy در مقوله ی Gateway و Forwarder مجازی در GLBP خواهیم پرداخت. تخصیص MAC آدرس مجازی GLBP در هر گروه GLBP، حداکثر چهار MAC آدرس مجازی، مجاز می […]

ادامه مطلب