اشتراک مقالات

مجازی سازی

VMware vStorage VMFS چیست؟ VMware vStorage Virtual Machine File System یا به اختصار VMware vStorage VMFS، یک کلاستر فایل سیستمی […]

ادامه مطلب  

در قسمت اول از سری مقالات Virtual SAN یا به اختصار VSAN به ارائه 5 نکته اساسی در مورد این […]

ادامه مطلب  

با توجه به اینکه در مقالات گذشته به تشریح مفاهیمی از  Virtual SAN و معماری آن پرداخته شده است؛ لازم […]

ادامه مطلب  

ذخیره‌سازی بسیار آسان برای زیرساخت های فوق‌همگرا (Hyper-Converged) VMware Virtual SAN، یک راهکار ذخیره سازی نرم‌افزارمحور VMware، برای زیرساخت های […]

ادامه مطلب