اشتراک مقالات

امنیت

در حال حاضر در مورد Java 9، تنها Bug‌‌های مراحل اول یا دوم (P1 یا P2) که آسیب‌پذیری‌های حیاتی محسوب شده […]

ادامه مطلب  

در قسمت اول از مقاله ی Virtual Router Redundancy Protocol یا VRRP به معرفی این پروتکل و همچنین نحوه عملکرد آن […]

ادامه مطلب  

Virtual Router Redundancy Protocol یا به اختصار VRRP، یک پروتکل انتخابی می باشد، که به‌صورت Dynamic، مسئولیت یک یا چند […]

ادامه مطلب