دریافت ویدیو
Did You Know- F5 Beacon_720 thumbnail
0

معرفی راهکار ‫F5 Beacon، مزایا و قابلیت‌های آن

امروز شرکت‌ها به طور میانگین از بیش از 750 برنامه کاربردی وب استفاده می‌کنند. اکثر این شرکت‌ها تعداد دقیق برنامه‌های کاربردی وب مورد استفاده‌ی خود را نمی‌دانند. چطور ممکن است بدون آگاهی کامل این برنامه‌ها، آن‌ها را مدیریت و ایمن‌سازی کرد؟ راهکار ‫F5 Beacon از شرکت F5 ورودی‌ها را از منابع متفاوتی دریافت می‌کند تا نمای […]