دریافت ویدیو
Cisco Threat Response with Email Security Integration_720 thumbnail
2

یکپارچه‌سازی و مقابله با تهدیدات ایمیلی به کمک راهکار Cisco Threat Response

ایمیل هنوز هم مسیرشماره یک برای حملات و تهدیدات سایبری است که در عین حال برای بررسی و پاسخ به مقدار زیادی از تهدیدات ایمیلی زمان زیادی لازم است.. با استفاده از راهکار Cisco Threat Response، مقابله با این تهدیدات خوکارسازی شده و انجام کاری که چندین روز زمان لازم داشت، به چند دقسقه تقلیل […]