دریافت ویدیو
Big Data_360 thumbnail
0

مفهوم Big Data و مزایای آن

Big Data کلید استفاده از هوش مصنوعی و IoT برای گرفتن تصمیمات هوشمندانه است. مجموعه داده‌های بزرگ را می‌توان به‌صورت رایانشی تحلیل کرد تا الگوها، روندها و ارتباطات مختلف، به‌خصوص درمورد رفتار و تعاملات انسانی مشخص گردند. در این ویدئو اطلاعات بیشتری در مورد این مفهوم و مزایای آن معرفی خواهد شد.