دریافت ویدیو
Cisco Firepower integrates with Threat Response_1080p thumbnail
0

یکپارچه‌سازی سرویس Firepower با راهکار Cisco Threat Response

برای جلوگیری از تهدیدات و پاسخگویی به موقع به آنها، لازم است که کسب و کارها، نگاه و رویکردی تازه به فایروال‌های نسل بعدی داشته باشند. در این ویدئو مزایای یکپارچه‌سازی سرویس Firepower با راهکار Cisco Threat Response شرح داده می‌شود. درنتیجه‌ی این یکپارچه‌سازی کاربران می‌توانند از پلتفرم یکپارچه‌ی سیسکو استفاده نمایند تا علاوه بر […]
Cisco Threat Response with Email Security Integration_720 thumbnail
2

یکپارچه‌سازی و مقابله با تهدیدات ایمیلی به کمک راهکار Cisco Threat Response

ایمیل هنوز هم مسیرشماره یک برای حملات و تهدیدات سایبری است که در عین حال برای بررسی و پاسخ به مقدار زیادی از تهدیدات ایمیلی زمان زیادی لازم است.. با استفاده از راهکار Cisco Threat Response، مقابله با این تهدیدات خوکارسازی شده و انجام کاری که چندین روز زمان لازم داشت، به چند دقسقه تقلیل […]