دریافت ویدیو
IBM Storage Solutions for Cyber Resiliency_720 thumbnail
0

راهکارهای IBM Storage برای انعطاف‌پذیری سایبری

احتمالا اکثر افراد با امنیت سایبری آشنا هستند، اما انعطاف‌پذیری سایبری چطور؟ انعطاف‌پذیری سایبری موضوع سایبری جدیدی است. از آنجایی که کسب‌و‌کارها دیگر نمی‌توانند انتظار داشته باشند که تلاش‌هایشان برای امنیت سایبری بتواند از هر حمله‌ی سایبری پیشگیری کند، انعطاف‌پذیری سایبری اطمینان حاصل می‌کند که سازمان‌ها بتوانند در زمانی که حمله‌ای سایبری رخ می‌دهد،  به […]