دریافت ویدیو
SOC 1 and SOC 2 Audits vs Type I and Type II Audits_720 thumbnail
1

ممیزی‌های SOC 1 و SOC 2 یا Type 1 و Type 2

شاید افراد زیادی فکر کنند که ممیزی SOC 1 و Type 1 با هم تفاوتی ندارند؛ SOC 2 و Type 2 هم همینطور. اما این تصور درست نیست. در این ویدئو تفاوت‌های بین ممیزی SOC 1 یا همان SSAE 16 و SOC 2 و همچنین تفاوت‌های بین ممیزی Type 1 و Type 2 شرح داده […]