دریافت ویدیو
SOC 1 vs SOC 2 vs SOC 3 Reports- What’s The Difference- (Quick Guide)_1080p thumbnail
0

تفاوت‌ بین گزارش‌های SOC 1 و SOC 2 و SOC 3

در این ویدئو به تفاوت‌های اصلی بین گزارش‌های SOC 1 و SOC 2 و SOC 3 پرداخته می‌شود تا سازمان‌های متوجه باشند که برای تطبیق‌پذیری با SOC یا Service Organization Controls به چه چیزی نیاز دارند.