دریافت ویدیو
Cyber Resilience Solutions_720 thumbnail
5

معرفی راهکارهای انعطاف‌ پذیری سایبری

مجموعه راهکارهای انعطاف‌ پذیری سایبری، ترکیب قدرتمندی است از ارزیابی ریسک، مهندسی ریسک و انتقال ریسک که همگی با حدف بهبود انعطاف کسب‌و‌کار برای مشتریان FM Global و AFM طراحی شده‌اند.