دریافت ویدیو

امنیت177 ویدیو

What is a VLAN- Virtual Local Area Networks_720 thumbnail
4

شرح کلی VLAN

در این ویدیو شرح کلی مفهوم VLAN یا همان Local Area Network مجازی و هدف و کاربرد آن‌ها در شبکه‌های مدرن ارائه می‌گردد.
SOC 2 Academy_ Additional Points of Focus for Logical Access_720 thumbnail
0

مجموعه ویدیوی آموزش ضوابط SOC 2: نقاط تمرکز اضافی برای دسترسی منطقی – قسمت بیست‌وهفتم

بااینکه نقاط تمرکز الزامات محسوب نمی‌شوند، باید نقش ارجاعاتی را ایفا کنند که در حین طراحی، پیاده‌سازی، عملیات و ارزیابی کنترل‌ها، سازمان‌ها را یاری نمایند. در حین پیاده‌سازی کنترل‌های دسترسی منطقی، نقاط تمرکزی بیشتری وجود دارند که به سازمان‌ها کمک می‌کنند اطمینان حاصل نمایند که سیستم‌های امنیت اطلاعات آن‌ها ایمن می‌باشند. در یک ممیزی SOC 2، […]
Two-Factor Authentication_720 thumbnail
0

شرح احراز هویت دومرحله‌ای

در این ویدیو شرحی از احراز هویت دومرحله‌ای یا Two-Factor Authentication ارائه خواهد شد. این نوع از احراز هویت سطح امنیت را افزایش می‌دهد و با ترکیب دانسته‌های شما با یکی از دارایی‌هایتان به مجرمان اجازه‌ نمی‌دهد به اطلاعات شما دسرتسی پیدا کنند.
Cyber Trends Since Covid & Ways To Protect Your Company_720 thumbnail
0

پنج توصیه ایمنی برای محافظت از سازمان در همه‌گیری کووید 19

دوران همه‌گیری کووید 19 برای همه چالش‌برانگیز بوده است، اما هکرها افرادی هستند که از این دوران برای سود خود استفاده می‌کنند. در این ویدیو برخی از بزرگترین حملاتی که از شیوع بیماری در سال 2020 تا کنون رخ داده‌اند را پوشش می‌دهیم و 5 حوزه را معرفی می‌کنیم که باید روی آن تمرکز کرد […]
SOC 2 Academy_ Expectations of Policies and Procedures_720 thumbnail
0

مجموعه ویدیوی آموزش ضوابط SOC 2: انتظارات از Policyها و فرایندها – قسمت بیست‌وششم

ایجاد و حفظ Policyها و فرایندها کاری دشوار و زمان‌بر است و می‌تواند فرهنگ شرکتی را تغییر دهد. اما ایجاد و حفظ Policyها و فرایندهای کارآمد برای اطمینان حاصل کردن از تداوم سازمان حیاتی است. در یک ممیزی SOC 2، فرد مسئول ممیزی انتظار دارد که سازمان Policyها و فرایندهایی را ساخته و اعمال کنند […]
SOC 2 Academy- Protection Through Logical Access_720 thumbnail
0

مجموعه ویدیوی آموزش ضوابط SOC 2: حفاظت از طریق دسترسی منطقی – قسمت بیست‌وپنجم

اگر یک کاربر مخرب به شبکه‌ی یک سازمان دسترسی پیدا کند، آن سازمان با آسیب‌های مالی، عملیاتی و اعتباری زیادی مواجه خواهد شد. به همین دلیل است که در ممیزی SOC 2 مسئول ممیزی ارزیابی می‌کند که سازمان کنترل‌های دسترسی منطقی را در محیط شبکه ایجاد، پیاده‌سازی و حفظ کرده باشد.
Data Loss Leak Prevention Security Basics_720 thumbnail
0

معرفی راهکارهای DLP یا Data Loss Prevention

در این ویدیو به شرح کلی راهکارهای DLP یا Data Loss Prevention پرداخته می‌شود که به کاربران کمک می‌کنند از اطلاعات حساس یا حیاتی خود در مقابل دزدیده شدن یا درز کردن به خارج از شبکه‌ی سازمانی حفاظت نمایند.
SOC 2 Academy Designing Processes for Your Technology_720 thumbnail
0

مجموعه ویدیوی آموزش ضوابط SOC 2: طراحی فرایندهایی برای تکنولوژی – قسمت بیست‌وچهارم

تکنولوژی یکی از اجزای حیاتی برای ادامه‌ی کار بسیاری از سازمان‌ها است. اما وقتی سازمان‌ها بیش از حد به تکنولوژی‌های خود اتکا کنند ممکن است ریسک‌هایی برایشان ایجاد گردد. به همین دلیل است که سازمان‌ها برای تطبیق با SOC 2 Common Criteria 5.2 باید فعالیت‌های کنترلی را انتخاب کنند و توسعه دهند که به آن‌ها […]