دریافت ویدیو
در حال بارگذاری...

آناتومی یک حمله با چارچوب MITRE ATT&CK

مهاجمین همیشه سعی می‌کنند وارد سیستم IT شما شوند؛ آن‌ها از تاکتیک‌ها، تکنیک‌ها و فرایندهای خود (TTP) استفاده می‌کنند. اما مدافعان امنیت IT چطور؟ آن‌ها برای دفاع از خود و پاسخ، نیاز به یک استراتژی دارند که با درک بهتر دشمنان (مهاجمین و هکرها) آغاز می‌شود. در این ویدیو در مورد چارچوب MITRE ATT&CK صحبت می‌شود که یک روش نام‌گذاری و دسته‌بندی را برای حملات سایبری و نفوذها و همچنین TTPهای پشت آن‌ها ارائه می‌دهد تا ما بهتر بتوانیم «دشمنان خود را بشناسیم».

ویدیوهای مرتبط