دریافت ویدیو
VXLAN-Technology-Basics
1

آشنایی با تکنولوژی VXLAN و کاربرد آن در VMware NSX

تکنولوژی VXLAN در حقیقت یک استاندارد یا پروتکلی است که در سال 2011 ارائه شد. این پروتکل برای حذف محدودیت‌های VLAN ارائه شد. عمکلرد VXLAN مبنی بر ایجاد تمایز بین ماشین مجازی و هاستی است که از طریق آن به ماشین مجازی دسترسی داریم. این هاست‌ها روی VLAN قرار دارند و در نتیجه شبکه ما، […]