دریافت ویدیو
Preparing-Your-Environment-for-NSX
4

روشهای نصب و پیاده سازی VMware NSX

به‌طور کلی دو روش برای پیاده‌ سازی VMware NSX وجود دارد. 1- روش GreenFiled که به زیرساخت Vsphereی اشاره دارد که همزمان با NSX در حال پیاده‌سازی است. 2- روش Brownfield که بر روی یک Vshpere که از قبل راه‌اندازی شده است پیاده‌سازی می‌شود. در این ویدیو به تفاوتهای روشهای پیاده‌ سازی VMware NSX پرداخته […]