دریافت ویدیو
در حال بارگذاری...

شرح کلی معماری همسان‌سازی Zerto

در این ویدیو یک شرح کلی و جامع از معماری تکنولوژی همسان‌سازی VM یا VM Replication مبتنی بر نرم‌افزار Zerto ارائه می‌شود.

ویدیوهای مرتبط