دریافت ویدیو
Top 5 PenTesting Tools – Tips for PenTesters_720 thumbnail
5

معرفی پنج ابزار برتر در تست نفوذ

در تست‌های نفوذ می‌توان از ابزار مختلفی بهره برد. در این ویدیو یکی از متخصصان تست‌های نفوذ، پنج مورد از ابزار تست نفوذ محبوب خود را معرفی می‌کند. در صورت علاقه مندی به مبحث تست نفوذ کلیک کنید.