دریافت ویدیو
VMware Workspace ONE Access- Components – Feature Walk-through_720 thumbnail
3

آشنایی با معماری Workspace ONE Access و اجزای اصلی آن

برای آشنایی کامل با معماری Workspace ONE Access باید ابتدا با اجزای اصلی آن که شامل سرویس، Service URL و Connector است، آشنا شد. راهکارهای End-User Computing یا به اختصار EUC متعلق به VMware، از طریق تسهیل مدیریت برنامه کاربردی و دسترسی، یکپارچه‌سازی مدیریت Endpoint و تغییر و تحول ارائه‌ی ویندوز، به فضای کاری دیجیتال […]