دریافت ویدیو
2

معماری امنیت سایبری: امنیت داده

داده‌ها یکی از مهم‌ترین عناصر در امنیت سایبری هر سازمانی هستند و باید مورد توجه ویژه‌ای قرار گیرند. به همین دلیل است که جلوگیری از نقض داده ها باید در راس اولویت های امنیتی هر سازمانی باشد. در این ویدئو، مسائل مربوط به امنیت داده‌ها بیان می‌شود و فرآیندهایی که باید برای کشف، ایمن‌سازی و […]