دریافت ویدیو
Phishing and Malware- Viruses, Trojans, Worms, and Ransomware_720 thumbnail
3

مهمترین تهدیدات سایبری و نحوه کارکرد آنها

امروزه آشنایی با متداول‌ترین و مهم‌ترین تهدیدات سایبری و نحوه کارکرد آنها از نیازهای امنیتی هر سازمانی محسوب می‌شود. سوالاتی مانند تهدیدات سایبری چگونه کار می‌کنند، بدافزار و فیشینگ چه فرقی دارند، تفاوت بین Wormها، Trojanها و ویروس‌ها چیست، نحوه‌ کار بدافزارها و باج‌افزارها چگونه است، پاسخ داده شده است.