دریافت ویدیو
Ultimate Guide to Cyber Hygiene for Businesses_720.mp4_snapshot_00.06.014
0

مفهوم و اهمیت Cyber Hygiene

همانطور که بدون رعایت بهداشت نمی‌توانید انتظار داشته باشید که تمیز و سالم بمانید، نمی‌توان انتظار داشت که استراتژی امنیت سایبری نیز بدون رعایت بهداشت سایبری سالم و مؤثر باشد. اگر سیستم دفاع از امنیت سایبری نگهداری و به روز نشود چه فایده ای دارد؟ در این ویدیو همه چیز در مورد Cyber Hygiene و […]