دریافت ویدیو
NAT and Firewall Explained_720 thumbnail
0

شرح NAT و فایروال

در این ویدیو با تمثیلی در مورد یک آپارتمان، با اصول و کاربردهای Network Address Translation یا NAT و فایروال آشنا خواهیم شد.