دریافت ویدیو
Data Loss Leak Prevention Security Basics_720 thumbnail
0

معرفی راهکارهای DLP یا Data Loss Prevention

در این ویدیو به شرح کلی راهکارهای DLP یا Data Loss Prevention پرداخته می‌شود که به کاربران کمک می‌کنند از اطلاعات حساس یا حیاتی خود در مقابل دزدیده شدن یا درز کردن به خارج از شبکه‌ی سازمانی حفاظت نمایند.