دریافت ویدیو
Cisco Resilient Mesh Field Area Network Solutions_720 thumbnail
1

Cisco Resilient Mesh در راهکار Field Area Network

در این ویدئو Cisco Resilient Mesh برای IoT ، که جزء اصلی از راهکار Cisco Field Area Network یا به اختصار FAN می‌باشد، پرداخته می‌شود. این راهکار قابلیت دید و کنترل End-to-End را فراهم می‌نماید تا به سازمان‌های خدماتی و سازمان‌های زیرساخت مهم، این توانایی را بدهد که در عصر جدید شبکه، پیشرو باشند. در […]