دریافت ویدیو
What is SOAR (Security, Orchestration, Automation & Response)_720.mp4_snapshot_06.57.139
2

معرفی و شرح ماهیت SOAR

هدف سیستم SOAR (امنیت، هماهنگ‌سازی، اتوماسیون و پاسخ) از نامش مشخص است – این یک سیستم ردیابی و هماهنگ‌سازی حوادث است که وظایفی را که می‌توان خودکارسازی کرد را خودکارسازی می‌کند و به مدیریت کارهایی که خودکار نمی‌شوند کمک می‌کند. این ویدئو، نیاز به داشتن یک استراتژی و ابزار مناسب برای رسیدگی به حوادث امنیتی، […]