دریافت ویدیو
Splunk SOAR Feature Video- Main Dashboard_720 thumbnail
0

معرفی ویژگی Dashboard اصلی Phantom در Splunk SOAR

در این ویدیو در مورد Dashboard اصلی Phantom در راهکار Splunk SOAR صحبت می‌شود که نمایی کلی از تمام داده‌ها و فعالیت‌ها، رخدادهای قابل‌توجه، Playbookها، ارتباطات با ابزار امنیتی دیگر، بارهای کاری، بازگشت سرمایه و غیره را ارائه می‌دهد. برای مشاهده مقالات Splunk SOAR اینجا کلیک کنید.