دریافت ویدیو
Setup and Configure Splunk Workload Management_720 thumbnail
3

نصب و پیکربندی Workload Management

Workload Management یک چارچوب مبتنی بر Rule است که به کاربر توانایی تخصیص منابع حافظه و رایانش را برای جستجو، Index و دیگر فرایندها در Splunk Enterprise می‌دهد. در این ویدئو می‌خواهیم  نصب ابتدایی ‫Workload Management را با هم مرور کنیم.