دریافت ویدیو
Routers, Switches, Packets and Frames_720 thumbnail
4

آموزش روترها، سوئیچ‌ها، Packetها و Frameها

در این ویدیوی آموزشی یاد می‌گیریم که Packetها و Frameها چگونه در یک شبکه ارسال می‌شوند. همچنین می‌بینیم که روترها و سوئیچ‌ها چگونه به Packetها و Frameها رسیدگی می‌کنند و Packetها و Frameها چگونه با عبور از دستگاه‌های شبکه Encapsulate و Decapsulate می‌شوند.