دریافت ویدیو
Windows Server 1709 – Everything you need to know in 10 minutes – 720 thumbnail
2

ویدیوی تمامی امکانات Windows Server 2016 version 1709 در 10 دقیقه

تمامی امکانات و قابلیت های اضافه شده به ویندوز سرور 2016 ورژن 1709. در این ویدئو تمامی ویژگی های اضافه شده به این ورژن از ویندوز 2016 در 10 دقیقه تشریح و بررسی خواهد شد.