دریافت ویدیو
Network and Security Functions
3

معرفی سرویس‌ها وعملکرد شبکه و امنیت در VMware NSX

در این ویدیو به معرفی مفهوم سرویس‌ها و عملکرد شبکه و امنیت در VMware NSX پرداخته شده و جزییات مربوط به هرکدام بررسی می‌شود. بطور مثال سوئیچینگ لایه دو یکی از سرویس‌هاست و از آنجایی که سوئیچینگ در NXS از طریق ESXi انجام می‌گیرد، تکنولوژی مورد استفاده آن، از معماری سوئیچینگ فیزیکی مجزا و متفاوت […]