دریافت ویدیو
vSAN Storage Policy Based Management (SPBM)_720 thumbnail
0

قابلیت vSAN Storage Policy-Based Management

Storage Policy-Based Management یا به اختصار SPBM که از قابلیت‌های vSAN می‌باشد، کنترل‌های دقیقی را از جمله سطوح دسترس‌پذیری، مصرف ظرفیت و Stripe Widthها برای عملکرد، روی خدمات Storage فراهم می‌نماید. vSphere Client رابط کاربری تسهیل‌شده‌ی جدیدی را ارائه می‌دهد که ایجاد یک Storge SPBM Policy سفارشی‌سازی‌شده را تسهیل می‌نماید و با استفاده از آن، […]